fredag, februari 09, 2007

Here's the curve

För att illustrera det hela kommer här kurvan sen nyår.

De rosa strecken och plupparna är på kvällen, de blå på morgonen. Alltså skall det egentligen ses som att de rosa plupparna snarare ska ses i förhållande till de morgonen efter, inte till de precis under. Varje streck på y-axeln är också ett kilo.

Jag borde nog bli statistiker. Jag älskar exceldokument och statistik.

Inga kommentarer: